Afkondigingen 9 januari 2022.

Vanmorgen gaat voor dhr. Brouwer.

Volgende week zondag hoopt voor te gaan ds. Dekkers.

Zieken.

  • dhr. Alex Beuving mocht weer thuis komen van een opname in het ziekenhuis in Emmen. Het gaat  de goede kant op zo het nu lijkt.

Geboortebericht.

  • De kerkenraad ontving het geboortebericht van Siem Arend Snippe. Zoon van Stefan en Larissa Snippe. Siem en de trotse ouders maken het goed. Siem is geboren op 31 december.

Collecten.

  • Helaas is het niet fysiek mogelijk om bij te dragen aan de ondersteuning van de kerk of de diaconie. Deze week is de collecte van de diaconie voor het Hospice in Hoogeveen . Wilt u een bijdrage overmaken naar dit doel of de kerk een gift overmaken dan kan dat op de rekening van de kerkrentmeesters of de diaconie. Beide nummers vindt u in de kerkbode.

Het aanvangslied is:  Gezang 909: 1,2 en 3

Kerkenraad en voorganger wensen ons allen een gezegende dienst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.