Afkondigingen 5 december 2021.

Vanmorgen gaat voor ds. Berkhout. De avondsmaalviering van vandaag komt te vervallen i.v.m. corona.
Het orgel wordt bespeeld door Fokko Verweij.

Volgende week hoopt voor te dhr. Knoeff.

Zieken.

  • dhr. Roelof Kleine is ontslagen uit het ziekenhuis in Emmen en is nu voor revalidatie in verpleeghuis De Horst in Emmen.

De felicitaties van de gemeente gaan naar,

  • dhr. A. Mager aan de Brugstraat. Hij was de afgelopen week jarig.
  • Tevens feliciteren wij het echtpaar van der Weide-Oelen aan de Dopheide. Zij waren de afgelopen week 45 jaar getrouwd.

Besluiten I.V.M. het corona virus.

  • De kerkenraad heeft besloten om voorlopig de kerk open te houden. Aanvullende maatregelen zijn dat er besloten is om niet te zingen. Verder doen we een beroep op iedereen om een mondkapje op te doen bij het inkomen en verlaten van de kerk en het houden van afstand van elkaar te houden. Rij voor rij de kerk verlaten en te beginnen bij de voorste rijen.
  • De kerkenraad heeft ook besloten om de Kerstavonddienst te laten vervallen. Het is een moeilijk besluit maar aangezien die dienst druk wordt bezocht en we ook solidair willen zijn aan de rest van de samenleving die vroeg haar deuren moet sluiten is hiertoe besloten. Hopelijk kunnen we het volgend jaar doorgang laten vinden.

 Collecten.

  • Er staan bij de uitgangen 3 collectezakken. De eerste in de rode zak is bestemd voor het Hospice in Hoogeveen. De 2e voor het pastoraat en de derde voor het algemeen kerkelijk werk in de gemeente.

Het aanvangslied is:   Elb.118:1 t/m 4

Kerkenraad en voorganger wensen ons allen een gezegende dienst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.