Afkondigingen 31 oktober 2021.

 

Goedemorgen gemeente,

We heten u van harte welkom in deze dienst. Ook zij die op een later tijdstip de dienst beluisteren van harte welkom.
Vanmorgen gaat voor ds. Berkhout. Het is gemeentezondag. Na de dienst is er een activiteit en eten en drinken we wat met elkaar.   Het orgel wordt bespeeld door Bert Bennink.
Volgende week hoopt voor te gaan dhr. Lipke.  In deze dienst herdenken en schrijven we bij dhr. Roel Jager. Hij overleed op 14 oktober en vorige week is hij begraven.

Zieken.

  • Mevrouw Heintje Smit zal woensdag een operatie ondergaan.

De zendingsdienst

  • Deze dienst zou zondag 7 november plaatsvinden, maar door omstandigheden is dit verschoven naar zondag 14 november. In de dienst van 7 november zou ds. Berkhout voorgaan maar dit
    is nu dhr. Lipke.

De heer Jan Smid en mevrouw Jannie Postma hopen a.s. dinsdag te gaan trouwen. Eind november zal hun huwelijk kerkelijk worden bevestigd en ingezegend.
De felicitaties van de gemeente gaan met een hartelijke groet naar dhr. H.Bijl. Hij was de afgelopen week jarig.

Mededeling dankdag

  • Ten onrechte is in de kerkbode vermeld dat iedereen welkom is tijdens de dankdagdienst van woensdagmorgen. Graag wil de school dit alleen vieren met de kinderen en de dankdagcommssie, ze blijven voorzichtig.

Collecten.

  • Er staan bij de uitgangen 3 collectezakken. De eerste in de rode zak is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. De 2e voor het pastoraat en de derde voor het algemeen kerkelijk werk in de gemeente.

Het aanvangslied is:   Elb.170: 1 en 2

Kerkenraad en voorganger wensen ons allen een gezegende dienst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.