Afkondigingen 26 september 2021.

Deze dienst is een jeugddienst en wordt verzorgd door Just 4 You.

Volgende week zondag hoopt voor te gaan dhr. van Vulpen.

Bericht van overlijden.

  • Op de leeftijd van 82 jaar is op 21 september de heer Otto Koster overleden. Laatst gewoond hebbend in huize St. Franciscus te Coevorden. Maandag zal de begrafenis vanuit de kerk plaatsvinden.
  • De felicitaties van de gemeente gaan naar dhr. M. Smit . Hij was de afgelopen week jarig. Tevens feliciteren wij het echtpaar Guichelaar-Koekoek. Zij waren de afgelopen week 25 jaar getrouwd.

Verkiezingen kerkenraad.

  • Graag willen wij u er op wijzen dat de uiterste inleverdatum voor de stembriefje 1 oktober is. Heeft u deze nog niet ingevuld en ingeleverd dan verzoeken wij u nadrukkelijk dit nog te doen.
    Bij de uitgangen vind u de stembusjes en het kan ook bij een kerkenraadslid worden afgegeven.

Collecten.

  • Er staan bij de uitgangen 3 collectezakken. De eerste in de rode zak is bestemd voor het Leger des Heils. De 2e voor het pastoraat en de derde voor het algemeen kerkelijk werk in de gemeente.

Het aanvangslied is  ELB 435: 1 en 2

Kerkenraad en voorganger wensen ons allen een gezegende dienst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.