Afkondigingen 25 december 1e kerstdag  2021.

Helaas hebben we als kerkenraad wederom moeten besluiten tot het sluiten van de kerk. Er zal zoveel mogelijk geprobeerd worden de diensten op zondag online te plaatsen.

De dienst op zondag 2e kerstdag is komen te vervallen.

De oudejaars dienst komt ook te vervallen.

Vanmorgen gaat in de onlinedienst voor:  ds. Berkhout.

Collecten.
Helaas is het niet fysiek mogelijk om bij te dragen aan de ondersteuning van de kerk of de diaconie. Deze week is de collecte van de diaconie voor KIA. Kinderen in de knel. Wilt u een bijdrage overmaken naar dit doel of de kerk een gift overmaken dan kan dat op de rekening van de kerkrentmeesters of de diaconie. Beide nummers vindt u in de kerkbode.

Kerkenraad en voorganger wensen ons allen een gezegende dienst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.