Afkondigingen 25 april 2021

Goedemorgen gemeente,We heten u van harte welkom in deze online dienst.

Vanmorgen
gaat voor ds. Berkhout.   Het orgel wordt bespeeld door Bert Bennink.

Volgende week zondag hoopt voor te gaan dhr. Lipke.

Mededelingen

  • De felicitaties van de gemeente gaan naar mevr. Erna.Jager-Kuiper. Zij was de afgelopen week jarig.De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Piet en Janny Stoevelaar  De bloemengroet wordt gebracht door Heintje Smit.
  • Donderdagavond vergadert de kerkenraad.

Collecten.

  • De collecte voor de diaconie is voor de diaconie. Fysiek hier aan bijdragen kan helaas niet maar wilt u hieraan bijdragen of wilt u een gift overmaken voor de diensten dan kan dat op rekening van de diaconie of de kerkrentmeesters.
  • Diaconie  NL75RABO0377206970  t.n.v. de diaconie.
  • Kerkrentmeester NL58RABO0377201456 

Luisteren voor de dienst: Gez. 221:1

Kerkenraad en voorganger wensen ons allen een gezegende dienst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.