Afkondigingen 2 mei 2021

Goedemorgen gemeente,

We heten u van harte welkom in deze online dienst.
Vanmorgen gaat voor dhr. Lipke.

Volgende week zondag hoopt voor te gaan dhr. Knoeff.

Opening kerk.

De kerkenraad heeft besloten om de kerk te openen op D.V. 1e Pinksterdag. De zelfde regels als voorheen blijven gelden. Een maximaal aantal kerkgangers van 30 personen en opgave is verplicht.
Dit onder voorbehoud als het besmettingsgevaar van het coronavirus binnen de perken blijft.

ZIEKEN

Mevrouw T.Zwiers-Smit mocht gelukkig weer vanuit het ziekenhuis terugkeren naar Hoogeveen.

JARIGEN OF JUILEUM.

De felicitaties van de gemeente gaan naar dhr. G. Kroesen en dhr. S. Vos. Zij waren de afgelopen week jarig. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de familie Pastoor aan de Brugstraat 23. De bloemengroet wordt gebracht door Grietje Luchies.

Collecten.

De collecte voor de diaconie is voor het hospice in Hoogeveen. Fysiek hier aan bijdragen kan helaas niet maar wilt u hieraan bijdragen of wilt u een gift overmaken voor de diensten dan kan dat op rekening van de diaconie of de kerkrentmeesters. Beide nummers vindt u in de kerkbode.

Aan het einde van de dienst zal het Wilhelmus worden gespeeld i.v.m. de verjaardag van koning Willem-Alexander.

Luisteren voor de dienst: Joh. de Heer 344:1

Kerkenraad en voorganger wensen ons allen een gezegende dienst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.