Afkondigingen 9 mei 2021

Goedemorgen gemeente,

We heten u van harte welkom in deze online dienst.
Vanmorgen gaat voor dhr. Knoeff

Volgende week zondag hoopt voor te gaan ds. Zijl.
Op Hemelvaartsdag hoopt voor te gaan Mevr. W. van der Scheer.

Opening kerk.

  • De kerkenraad heeft besloten om de kerk te openen op D.V. 1e Pinksterdag. De zelfde regels als voorheen blijven gelden. Een maximaal aantal kerkgangers van 30 personen en opgave is verplicht.
    Dit onder voorbehoud als het besmettingsgevaar van het coronavirus binnen de perken blijft.

Collecten.

  • De collecte voor de diaconie is voor het inloophuis van het Leger des Heils in Hoogeveen. Fysiek hier aan bijdragen kan helaas niet, maar wilt u hieraan bijdragen of wilt u een gift overmaken voor de diensten dan kan dat op rekening van de diaconie of de kerkrentmeesters. Beide nummers vindt u in de kerkbode.

Aan het einde van de dienst zal het Wilhelmus worden gespeeld i.v.m. 4 en 5 mei.

Luisteren voor de dienst: Joh. de Heer 106:1

Kerkenraad en voorganger wensen ons allen een gezegende dienst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.