Afkondigingen 16 mei 2021

 

Goedemorgen gemeente,

We heten u van harte welkom in deze online dienst.
Vanmorgen gaat voor dhr. Lipke.  Het orgel wordt bespeeld door Gert van der Vinne.

Volgende week zondag hoopt voor te gaan ds. Berkhout.

Opening kerk.

  • De kerkenraad heeft besloten om de kerk te openen op D.V. 1e Pinksterdag. Dezelfde regels als voorheen blijven gelden. Een maximaal aantal kerkgangers van 30 personen en opgave is verplicht.
    Dit onder voorbehoud als het besmettingsgevaar van het coronavirus binnen de perken blijft.

Bericht van overlijden.

  • De kerkenraad ontving het bericht dat op 13 mei is overleden de heer Harrie Bosch. De afscheidsdienst zal worden gehouden op 20 mei.

Collecten.

  • De collecte voor de diaconie is voor het Diaconaal Quotum. Fysiek hier aan bijdragen kan helaas niet, maar wilt u hieraan bijdragen of wilt u een gift overmaken voor de diensten dan kan dat op rekening van de diaconie of de kerkrentmeesters. Beide nummers vindt u in de kerkbode.

Luisteren voor de dienst: Gez. 663:1

Kerkenraad en voorganger wensen ons allen een gezegende dienst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.