Afkondigingen 11 april 2021

Goedemorgen gemeente,

We heten u van harte welkom in deze online dienst.
Vanmorgen gaat voor dhr. Brouwer uit Rouveen.
Het orgel wordt bespeeld door Fokko Verweij.

Volgende week zondag hoopt voor te gaan dhr. Lowijs.

De felicitaties van de gemeente gaan naar mevr. W . Alting-Koops. Zij is vandaag jarig.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Andries en Dicky Doldersum aan de Brugstraat.
De bloemengroet wordt gebracht door Erna Jager.

Collecten.

De collecte voor de diaconie is voor de Bond van Evangelisaties.. Fysiek hier aan bijdragen kan helaas niet maar wilt u hieraan bijdragen of wilt u een gift overmaken voor de diensten dan kan dat op rekening van de diaconie of de kerkrentmeesters. Beide nummers vind u in de kerkbode.

Het aanvangslied is

Kerkenraad en voorganger wensen ons allen een gezegende dienst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.