Aardbeving Syrië.

Aardbeving Syrië.
Oproep aan de gemeente Bethel! Wij vedubbelen uw gift.
Je bent al een verscheurd land door oorlogsgeweld. Alsof het nog niet genoeg is beeft de aarde ook nog eens een keer op een verschrikkelijke manier. Flats en huizen storten in als een kaartenhuis. Groot en klein, als je al niet buiten was of misschien lekker sliep, helemaal bedolven. Reddeloos verloren onder puin of is er nog hoop? Wij kunnen daar in ieder geval een klein steentje aan bijdragen. Syrië lijkt het hardst getroffen door deze ramp. Als diaconie willen wij een bijdrage van € 500,-schenken aan Kerk in Actie om hulp te gaan bieden vanuit de kerken daar ter plaatse. Aanstaande zondag hopen we de Kinderdienst te vieren, we rekenen op een grote opkomst en collecteren altijd voor een goed doel. Dit doel is deze keer de aardbevingsramp in Syrië via Kerk in Actie. De diaconie verdubbelt de opbrengst van de collecte zodat we naast het voornoemde bedrag van € 500,- er nog een mooi schepje bij op kunnen doen.
Bent u of jij niet aanwezig in de dienst van zondag en je wilt toch een bijdrage doen? Dan kan het bedrag overgemaakt worden op het banknummer NL75RABO0377206970 t.n.v. de Diaconie Protestantse Evangelisatie Bethel o.v.v. Aardbevingsramp Syrië. Ook dan zal de gift verdubbeld worden! Laten we gul geven. Het is zo nodig!!!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.