Nieuws

Agenda & Algemeen

Op 3 november 2022 werd er een schooldankdagdienst georganiseerd door de basisschool “de Hoeksteen” in samenwerking met de ouders.

Het thema was: de 10 geboden. De liedjes werden per groep gezongen met behulp van de beamer en gitaar. Hans Salomons, de directeur van de school, legde het verhaal van Mozes uit aan de hand van een vertelling over verkeersregels- en borden. Groep 7/8 las de 10 geboden voor en er werd uitgebeeld dat, als je regels hebt, er meer orde en blijheid kan ontstaan. De link naar Dankdag werd gelegd doordat we God dankbaar kunnen zijn voor deze regels.

Voor het eerst sinds twee jaar mochten er weer vaders, moeders, opa’s en oma’s komen kijken met als gevolg een mooi gevulde kerk! Iedereen die meegewerkt heeft aan deze mooie dienst, heel hartelijk dank!

Kerkbode en afkondigingen op onze website.

Met het oog op privacy zijn vanaf heden op onze website de afkondigingen en de Kerkbode alleen nog te lezen na het invoeren van een wachtwoord.

Vraag hier uw wachtwoord.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.