Online-en Kerkdiensten

De diensten  wordt vanaf volgende week zondag weer in onze kerk gehouden.  Graag tot ziens op 23 januari 10 uur

De mensen die altijd een cd ontvingen, zullen deze blijven ontvangen. Mocht u ook graag een cd willen ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan onze scriba.
Mocht u of jij de kerkdienst niet bezoeken en toch een gift willen doen dan kan dit door een bedrag over te maken naar banknummer:  NL75RABO0377206970 t.n.v. de diaconie.
Een gift voor kerk- en erediensten kunt u overmaken naar
banknummer: NL58RABO0377201456

 Zondag 9 januari in de Bethelkerk

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Dhr. Brouwer, Rouveen
Organist: Fokko Verweij
Collecte: Ned. Bijbelgenootschap
Zingen voor de dienst: Gezang 909: 1,2 en 3
Bloemengroet: Corinne Dekker
Oppas: Anita Pieterman

Zondag 16 januari  online  in de Bethelkerk 

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Dhr. Brouwer, Rouveen
Organist: Fokko Verweij
Collecte: Hospice Hoogeveen
Zingen voor de dienst: Joh. de Heer 994: 1,2 en 3
Bloemengroet: Hilda Tangenberg
Oppas: geen.

Zondag 23 januari in de Bethelkerk

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. Berkhout
Organist: Fokko Verweij
Collecte: St. Ondergrondse Kerk
Zingen voor de dienst: Lied 906; 1,2 en 3
Bloemengroet: Tineke Snippe
Oppas: Antonette en Senna

Diensten die eerder zijn ogenomen vindt u hier

https://www.youtube.com/channel/UCWa-TL3eZUnoTz5qOR50IwQ

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.