Kerkbode 19

Zieken

 • Mevrouw Marie Ham-Wachtmeester, moest kortgeleden in het ziekenhuis worden opgenomen. Zij is weer terug, maar is nog niet de oude. We wensen haar beterschap en veel goede moed toe en Gods steun en nabijheid.

Overleden

 • Mevrouw Ali ten Kate – Schonewille is op 14 november overleden, nadat haar gezondheidssituatie een paar dagen daarvoor snel verslechterd was. Zij werd 77 jaar.
  In de volgende kerkbode volgt een In Memoriam. Voor nu bidden we de naaste families Ten Kate en Snippe veel troost bij God en elkaar toe.

Groet

 • Als deze kerkbode verschijnt, zijn we alweer op weg naar de eerste zondag van Advent, de voorbereiding op Christus’ komst naar deze wereld. En dat is hoopvol, in een tijd die niet alleen letterlijk snel donker is. Zijn Licht zal schijnen en schijnt.
  In de dienst van zondag 5 december hopen we met elkaar samen te komen rond Woord en sacrament beide, als we ook het Heilig Avondmaal vieren. Jezus Zelf nodigt ons uit!

Hartelijke groet, speciaal ook aan hen die het moeilijk hebben. God zegene U en jou en ons allen.

Ds. Joke Berkhout

Advent

 • Advent is dromen dat Jezus zal komen,
  dromen van vrede voor mensen van heden.
  Advent is dromen dat Jezus zal komen.
  En weer in geuren en kleuren verhalen
  wat wij
  al weten uit oude verhalen:
  Herders en sterren, een stal en een kind,
  omdat het kerstfeest weer begint.
   
 • Advent is dromen dat Jezus zal komen,
  Dromen als ‘t moet dat Hij komt voorgoed!
  Advent is dromen dat Jezus zal komen.
  omdat het bijna kerstfeest is.
  wat wij al weten uit oude verhalen:
  herders en sterren, een stal en een kind,
  omdat het kerstfeest weer begint.
   
 • Advent is dromen dat Jezus zal komen,
  dromen van vrede voor mensen van heden.
  Advent is dromen dat Jezus zal komen.
  Niet als een kind en niet in een kribbe
  maar als een vredevorst hier in ons midden,
  dan is er nergens verdriet meer of pijn,
  dan zal het altijd kerstfeest zijn.
  Advent is dromen dat Jezus zal komen,
  dromen van vrede voor mensen van heden.
  Advent is dromen dat Jezus zal komen…
  ….

1e Advent, zondag 28 november

 • Kijk, klein en verborgen ontkiemt het leven in een knop,
  het koninkrijk van God is nabij.
  Het licht zoekt ons,
  wil in ons en in het huis van de wereld wonen

2e Advent, zondag 5 december

 • In de woestijn klinkt een stem, roept tot ons
  Maak de paden recht, dicht de kloven
  Maak kromme wegen recht.
  Dan zal je zien de Eeuwige die redding brengt.

  Maleachi 3 vers 1-4
  Lucas 3 vers 1-6

Noodhulp in Zuid-Soedan (collecte 28 november)

 • In Zuid-Soedan zijn er jaarlijks overstromingen, vooral in het noordoosten en oosten van het land. Maar door klimaatverandering worden (de gevolgen van) de overstromingen steeds heviger, met alle gevolgen van dien. Dit jaar zijn de overstromingen zelfs erger dan ooit.
  Op 28 november as gaan we collecteren voor de st. Dorcas. Naast Oost-Europa is Dorcas op meerdere plekken in Afrika werkzaam. De noodhulpacties worden vaak ook ondersteunt door de gezamenlijke christelijke organisaties.

 Noodhulp

 • Dorcas werkt in Zuid-Soedan in het gebied Akon-Noord. Ook hier zijn de afgelopen tijd overstromingen geweest. Hierdoor zijn de oogsten voor een groot deel weggevaagd. Agnes: ‘In de context van Zuid-Soedan betekent geen oogst letterlijk: geen eten en geen inkomen.’
  Zoals altijd staan we klaar voor de getroffen mensen door te voorzien in eerste levensbehoeften. Denk aan voedsel en onderdak. Met deze noodhulp kunnen we levens redden. Uw bijdrage is meer dan welkom!
  De collecte van 5 december 2021 is voor het Hospice Hoogeveen
  De hospice Willem de Boer Huis in Hoogeveen is een warm en gastvrij huis waar mensen in alle rust en geborgenheid hun laatste levensdagen door kunnen brengen. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing.
  Graag willen wij deze collecte bij u onder de aandacht brengen. Meer info kunt u vinden op hospicehoogeveen.nl
  Alvast bedankt voor uw bijdragen!

  Uw diaconie

Kerstcollecte zondagsschool

 • Net als vorige jaar hebben wij als zondagsschoolcommissie besloten om met de kerstcollecte niet langs de deuren te gaan. Toch willen wij met de kerst de kinderen van de zondagsschool iets geven. Mocht u hier iets aan willen bijdragen, dan zijn er de volgende mogelijkheden:
 1. U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL55RABO0377256412 T.N.V zondagsschool de Kindervriend.
 2. U mag de bijdrage in een gesloten envelop bij iemand van de leiding in de brievenbus doen:
  1. Gina ten Kate, Julianalaan 28
  2. Marchien Verweij, Dopheide 9
  3. Inge Veuger, Veenbes 13
  4. Bert Beuving, Brugstraat 60
  5. Henriette Schonewille, Veenbes 46
  6. Anita Borst, Brugstraat 88
 3. U mag de bijdrage in een gesloten envelop doen, onder vermelding van “kerstcollecte zondagsschool” en deze op een zondag in de collectezak doen.

Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Leiding zondagsschool de Kindervriend

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.