Kerkbode 18

Zieken

 • De heer Jaap Beugelink,  kampt met een nekhernia, die de nodige pijn en ongemak veroorzaakt. Door middel van medicatie en rust wordt gehoopt op verlichting van de klachten. We wensen hem veel kracht toe, beterschap en geduld. God omringe hem en Hennie met Zijn trouw.En dat bidden we ook anderen toe met gezondheidsklachten, thuis of elders. God is erbij en waakt over U en jou, hoe de omstandigheden ook zijn. Bij Hem mogen wij rust en hoop zoeken en vinden.

Overleden

 • Wat aan de late kant maken we hier nog melding van het overlijden van de heer Jan van der Weide, 2 oktober. Hij werd 78 jaar. Lange tijd woonden Tiny en hij aan de Brugstraat voordat zij verhuisden naar het Hoosvat in Elim. Het afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden. We wensen de vrouw van Jan Gods vertroosting en nabijheid toe.
 •  We denken ook aan de familie Dekker, Joh. Poststraat. Zondag 31 oktober overleed de moeder van Corine. We bidden haar en haar gezin en schoonouders veel steun toe bij elkaar, en bovenal troost en bemoediging van God.

 In Memoriam Roel Jager (1940-2021)

 • In de vroege morgen van 14 oktober kwam een einde aan het leven van de heer Roel Jager; hij werd 81 jaar. Zijn heengaan, in gelovig vertrouwen, heeft velen geraakt, zowel in de kerkelijke als de burgerlijke gemeente Nieuwlande. En daarbuiten.In een gelukkig huwelijk was hij exact 52 jaar verbonden met zijn Erna; samen werden zij de ouders van twee dochters. Ook kleinkinderen mochten zij ontvangen.
  Roel stond aan de wieg van het bosplan aan de Boerdijk en was jarenlang betrokken bij Stichting Kinderhulp in Wit-Rusland; hij leerde daarvoor zelfs Russisch! Algemene waardering voor zijn inspanningen mocht hij ontvangen toen hem de versierselen van een koninklijke onderscheiding werden opgespeld. En zijn vrouw Erna werd tegelijkertijd lid in deze Orde van Oranje-Nassau. Een gouden dag voor hen beiden.
  Roel werd geboren in Eext, nabij Gieten. Daar is hij ook ten grave gedragen. Jarenlang is hij onderwijzer geweest; daarnaast genoot Roel intens van zijn grote tuin, waarin hij de natuur veel ruimte gaf. Verder was hij een kundig houtbewerker (en maakte zelf zijn kist) en ook was hij verzamelaar van met de landbouw en het boerenleven verbonden objecten; deze zijn recent nog door hem geschonken aan het Museum.

  In een drukbezochte dankdienst voor Roels leven, herdachten we zijn aards bestaan en bezagen we dat in het licht van Gods Woord. God Die de eerste en de laatste is, de Alpha en de Omega. De dragende kracht in Roels leven. We bidden Erna veel kracht en goede moed toe bij het alleen verdergaan; zij mag zich door veler sympathie omringd weten, zoals zij dat in de tijd van Roels ziekte en sterven al dankbaar heeft ondervonden. Vergeten we haar ook straks niet en dragen we haar op in Gods ontferming.

 Huwelijk

 • Op 2 november vond het burgerlijk huwelijk plaats van de heer Jan Smid, Joh. Poststraat, en mevrouw Jannie Postma, Hoogeveen. Later deze maand zal hun echtverbintenis kerkelijk worden bevestigd en ingezegend. We zijn blij en dankbaar met het bruidspaar dat zij elkaar gevonden hebben, na beiden hun eerste levenspartner verloren te hebben. We bidden hen nog vele mooie en gelukkige jaren toe, onder Gods hoede en met Zijn zegen. Gefeliciteerd!

Doop

 • Op 24 oktober kon de Doop worden bediend aan Milan Jasen Romeijn. Een blij moment was dat en nog versterkt door de vrolijke lach van de dopeling. Het jonge gezin woont inmiddels in Emmen en daar wensen we Jochem en Charlotte met Milan, een heel gezegende tijd toe. En veel wijsheid bij de (geloofs)opvoeding van hun zoon.

 Gemeentezondag

 • Graag spreek ik hier nog eens opnieuw mijn grote waardering en dank uit voor al het werk dat verzet is door Janny Kleine en Aaldert Kroesen en zijn ouders! Een iets uitgebreider terugblik zal op een andere plaats wel te lezen zijn, maar dit persoonlijke woordje wilde ik graag toevoegen; mede dankzij hun inspanningen beleefden we met elkaar een paar heel gezellige en ontspannen uurtjes. En die zorgen weer voor verbinding. De te maken fotocollage, met dank ook aan Jacqueline Guichelaar, zal dat bovendien een beetje in beeld proberen te brengen. Verder een compliment aan de kinderen en jeugd die – anders dan ik verwacht had – ook in de héle dienst aanwezig waren. En dat netjes volgehouden hebben. Een volgende keer zal ik ook met jullie wat meer rekening houden.

Voorbereiden op belijdenis

 • In de vorige kerkbode heb ik gevraagd of er belangstelling is voor een aantal gesprekken ter voorbereiding op het eventueel gaan doen van een openbare geloofsbelijdenis. Ik kreeg daar nog geen reacties op. Daarom nu deze reminder! Het kan nog steeds.

Groet

 • Veel is onzeker, juist ook nu met die helaas weer zo toegenomen coronabesmettingen. Hoe zal dat verder gaan deze komende tijd? Wat brengt dat mee voor het dagelijkse leven en ook voor de kerkelijke activiteiten? Ik weet ´t niet, net zomin als iemand anders. Maar laten we elkaar niet verketteren als we het niet met elkaar eens zijn (vaccineren wel of niet) want dat maakt deze Covid-19 crisis alleen maar erger nog. Verdraagzaamheid en mildheid en wijsheid wens ik ons allen toe, ook mijzelf. De gezindheid van Christus.

Ik eindig als vanouds met een hartelijke groet aan U en jou en jullie allen.
Ds Joke Berkhout

 Eeuwigheidszondag 21 november 2021

 • Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. Het is goed om samen met de nabestaanden en de gemeente stil te staan bij verdriet en gemis. Maar ook om elkaar te bemoedigen, dat de dood niet het laatste woord zal hebben. Een symbolisch bloemstuk, met voor iedere overledene een kaars, zal hier gestalte aan geven. De families worden uitgenodigd de kaars voor hun dierbare aan de Paaskaars aan te steken. Een extra kaars symboliseert degenen, die buiten onze gemeente zijn overleden. Dit jaar, of al langere tijd geleden.

De namen die genoemd worden zijn: 

Grietje Oogjes- Benjamins
Overleden op 20 november 2020, 92 jaar.

Harry Bosch.
Overleden op 13 mei 2021, 64 jaar.

Johan Pieter Stoevelaar.
Overleden op 2 juni 2021, 72 jaar.

Otto Koster.
Overleden 21 september 2021, 82 jaar.

Jan van der Weide.
Overleden op 2 oktober 2021, 78 jaar.

Roelof (Roel) Jager.
Overleden op 14 oktober 2021, 81 jaar.

 • De families hebben een uitnodiging ontvangen om deze bijzondere dienst bij te wonen. Bij de ingangen van de kerkzaal staat een tafel met daarop waxinelichtjes. U kunt, als u dat wilt, een kaarsje aansteken voor iemand die u lief en dierbaar was. De gemeente is ook van harte welkom om deze dienst, waarin ds. Joke Berkhout voorgaat, bij te wonen.

Namens de kerkenraad, Erna Jager.

 Zendingsdienst:

 • In eerste instantie zou de zendingsdienst plaatsvinden op 7 november, maar door omstandigheden kon de familie Smid niet op die datum. Vandaar dat de dienst doorgeschoven is naar 14 november. Jan Smid komt dan vertellen over Lesbos waar hij eind voor jaar naar toe is geweest om te helpen in een vluchtelingenkamp. Iedereen is van harte welkom in deze dienst

 Maatregelen omtrent corona.

 • Zoals u kunt zien zijn de plankjes weer in de banken om de afstand te kunnen waarborgen. Mochten er te weinig zitplaatsen hierdoor ontstaan dan zullen er stoelen bij worden geplaatst.
  De kerkenraad doet een dringend advies aan een ieder om zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden, mondkapje te dragen bij verplaatsing in de kerk en rij voor rij de kerk te verlaten. Zingen blijven we vooralsnog doen.

 

 Terugblik Gemeentezondag ( 31-10)

 • We begonnen met een kerkdienst waarin Hervormingsdag en Maarten Luther centraal stond. Na de dienst was er koffie met wat lekkers en konden de gemeenteleden even met elkaar bijkletsen. Daarna nam iedereen weer plaats in de banken en keken we naar een filmpje dat ging over het sprookje van de Bremer stadsmuzikanten. Vier dieren die door samen te werken een bende rovers een huis uitjagen en zelf kunnen blijven wonen in dat huis als vrienden. Het thema uit de kerkdienst en het sprookje ‘samenwerken en bouwen aan de kerk’ kwam daarna terug in de spellen. Iedereen werd in groepjes verdeeld en ging o.a. Jenga spelen, met grote Legoblokken een bouwwerk maken, hints spelen en kletsen rondom een kletspot. De etensgeuren kwamen al voorbij tijdens de spellen en we konden genieten van brood en soep dat door een aantal gemeenteleden gemaakt was. De dag sloten we af met een lied en een gedicht in de kerk. Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken die mee heeft gewerkt aan de Gemeentezondag.

Namens de kerkenraad, Simone Benjamins.

Dankdag 3 november 2021

 • In het kerkgebouw van de Protestantse evangelisatie is op woensdagmorgen 3 november een kerkdienst gehouden door en voor de kinderen van De Hoeksteen. Helaas ook dit jaar weer zonder ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden.
  Het thema was “De bruiloft van Kana” De directeur van de school, Hans Salomons, leidde de dienst. Zijn eigen zoon is onlangs getrouwd, dat was een mooie insteek voor het thema. Dit door middel van filmpjes. De bijpassende schriftlezingen werden door de oudste kinderen gelezen. Er werden een aantal liederen met behulp van YouTube gezongen. Ook werd er een lied begeleid door gitaarspel.De kinderen hadden een zelfgemaakte corsage op, net als voor een bruiloft. Aan de banken hingen glazen potjes met geknutselde bloemetjes en er stonden lege schoenendozen voorin.
  God geeft genoeg voor iedereen, zo bleek uit het thema.
  Er is ook een startsein gegeven voor de actie Schoenendoos, dat loopt tot aan de Kerst. Elk kind kan producten of speelgoed of iets van zichzelf mee naar school nemen. De school zorgt dat de dozen vol komen en terecht komen bij de organisatie.
  Al met al weer een mooi ochtend!

  Hartelijke groet, Janneke Dunnink

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.