Kerkbode 14

Bijbelkring

 • Op donderdagavond 7 oktober willen we onze Bijbelkring weer beginnen! We hopen verder te gaan met ons boekje over de Psalmen; Eerdere deelnemers kregen daarover al bericht. Wat zou het mooi zijn als nog enkele andere gemeenteleden willen meedoen! Je hoeft geen speciale kennis al te hebben; we praten met elkaar over een bepaalde psalm, mede aan de hand van een paar bladzijden in het boekje en de gespreksvragen aldaar. Heel inspirerend en leerzaam tegelijk.  De boekjes zijn nog te verkrijgen.
  De avond begint om half 8 en duurt tot ongeveer kwart over 9. Plaats De Kandelaar of de consistorie, dus bij de kerk beide. Eventuele nieuwe deelnemers kunnen zich tevoren bij mij of iemand anders van de kerkenraad aanmelden; maar dat hoeft niet.

Doop

 • Op zondag 29 augustus is de Doop bediend aan Mariëlla Sarah Borst, dochter van Sebastiaan en Anita Borst-Jonker. Ook vanaf deze plaats nog eens een hartelijke felicitatie en Gods zegen voor jullie alle zes!
 • Op D.V. zondag 19 september zal Milan Romeijn, zoon van Jochem en Charlotte Romeijn.worden gedoopt bij ons. Jochem heeft de tweede helft van zijn jeugd in Nieuwlande doorgebracht, De doopouders zijn bezig met hun verhuizing vanuit Dalerpeel naar Emmen maar hadden het verlangen hun zoontje bij ons te laten dopen. De kerkenraad komt hen in deze wens tegemoet. We zien ook nu weer uit naar een goede, gezegende dienst.

 Groet.

 • Met een hartelijke groet aan U en jullie allen. En ik herhaal het nog maar eens: wie een bezoekje van mij zou willen, laat dat dan even aan mij weten! Een afspraak is zo gemaakt. Ik kom graag.

  Ds Joke Berkhout .

Beste kerkleden

 • Wij moeten helaas mededelen dat de geplande Rommelmarkt op 11 September geen doorgang kan vinden dit i.v.m. de nog steeds geldende corona regels.
  Wel zullen we op 25 september een “garageverkoop” organiseren, zie dit als een sobere rommelmarkt. Geen verloting/koffie/broodje hamburger etc. maar wel verkoop oliebollen en vele mooie spullen. (Dit alles voorlopig nog onder voorbehoud) Op deze manier kunnen we de toestroom van “klanten” beter regelen en uiteraard houden we ons aan de coronaregels. Dus een looproute en afstand. Wij verwachten dat eenieder zich hieraan houdt.
  Met vriendelijke groet, het Aktie comité.

  Ps: Er mag nog steeds oud ijzer ingeleverd worden bij de Fam Hospers Brugstraat 102.
  De opbrengst komt geheel ten goede van de kerk.

Tuinliefhebber gezocht!

 • Op maandagmiddag is er altijd een groepje mannen actief in de tuin van de kerk: grasmaaien, schoffelen etc. Henk Kikkert heeft aangegeven te willen stoppen met tuinieren voor de kerk. Daarom zoeken we een nieuwe kracht (m/v) voor het onderhoud van de tuin. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Lucas IJmker: 0528-351940

Er komt weer leven in de brouwerij….

 • Op 26 september 2021 a.s. hopen startzondag te vieren, hopelijk is dit echt een startzondag. We gaan langzaam maar zeker weer van alles oppakken. We mogen weer, dus wakker worden allemaal, uit de lange…lange “winterslaap”.
  De zondag start in ieder geval met een jeugd- en gezinsdienst waarin we iedereen van harte uitnodigen.
  De band Just4you zal de dienst verzorgen. Dus het wordt sowieso anders dan anders.
  We hopen dat jullie allemaal weer aanwezig zijn om 10.00 s morgens in onze dorpskerk.

  Ook na de dienst worden er nog extra activiteiten opgezet voor de jongeren en jonge gezinnen. Maar iedereen die jong van geest is, is natuurlijk ook van harte welkom.
  We maken tenslotte allemaal deel uit van onze gemeente. Dus zonder elkaar zijn we ‘lege kerk’, maar met elkaar een Godshuis vol…
  De uitnodigingen zijn nog in de maak, houdt dus de beamer en/of de postbus in de gaten.
  We kijken naar jullie uit……

  Het Opstart-Team

En dan nog even het volgende…….
Jaarvergadering en verkiezingen

 • Het duurt nog even, maar noteert u alstublieft alvast donderdag 14 oktober in de agenda. ’s Avonds vindt dan namelijk de jaarvergadering plaats in onze kerk. De uitnodiging volgt nog per post met daarin de agenda van de avond.

  We willen alle gemeenteleden vriendelijk doch dringend verzoeken om naar deze avond te komen. We willen het namelijk met jullie hebben over het opstarten van kerkelijke activiteiten na de Corona-periode, maar ook over de toekomst van onze kerk.

  In februari volgend jaar zullen vier kerkenraadsleden aftreden en we hopen dan vier frisse nieuwe kerkenraadsleden te mogen begroeten. In september kunnen alvast leden voorgedragen worden, zodat we tijdig in oktober en november bezoeken kunnen afleggen bij “genomineerden”. En denk nu niet: ik hoop niet dat ze mij voordragen….. En als u gebeld wordt voor een bezoek: zeg niet meteen nee! We zullen samen de kar moeten trekken en hoe meer mensen actief betrokken zijn bij het kerkelijk werk, hoe lichter de taken voor eenieder! De brieven waarop u namen kunt noteren om voor te dragen, zullen eerst binnenkort op uw mat vallen. Maak gebruik van het recht om mensen voor te dragen. We zien jullie reacties met vertrouwen tegemoet!

  Namens de kerkenraad, Simone Benjamins

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.