Kerkbode 13

Zieken

 • Zieken zijn mij niet bekend/gemeld. Toch zijn er zeker onder ons die tobben met hun gezondheid; Mogen zij kracht ontvangen van de hemelse Vader, en waar mogelijk verlichting en herstel. We denken ook aan de mantelzorgers en anderen die geregeld de helpende hand bieden. Voorts vergeten we niet de veelal ouderen in de woonzorgcentra en verpleeghuizen; dat ook zij van Gods nabijheid mogen weten.

Doop

 • Sebastiaan en Anita Borst-Jonker hopen op zondag 29 augustus hun jongste dochter Mariëlla Sarah ten doop te houden. Uiteraard stemt dat blij en dankbaar. We zien uit naar een mooie en vooral rijkgezegende dienst.

Vakantietijd

 • Bij het uitkomen van deze kerkbode zitten we nog in de periode van de zomervakantie; vanaf eind augustus hopen we weer de nodige activiteiten te ontplooien, als het virus tenminste geen roet in het eten gooit. We gaan gewoon van het positieve scenario uit! Mijn zomer- break zit er alweer op; zij het dat ik binnenkort nog een weekend ga kamperen (in tentjes) met mijn dochter; Dit lukte niet eerder. Van zaterdagmiddag 21 augustus tot en met maandag 23 augustus zal ik daarom niet beschikbaar zijn; vervanging wordt uiteraard geregeld.

Lied

 • Ditmaal koos ik Gezang 15, een berijming gebaseerd op Psalm 103: Loof nu, mijn ziel, de Here.

  Loof nu, mijn ziel de Here,
  loof, al wat in mij is, zijn naam.
  Vergeet niet, hoeveel keren,
  de Here u heeft welgedaan.
  Hij wil uw schuld vergeven,
  u redden van de dood.
  Gij zijt met heel uw leven,
  geborgen in Zijn schoot.
  De Heer vernieuwt uw krachten,
  als van een adelaar.
  Hij maakt wie Hem verwachten,
  al Zijn beloften waar.

  Met een hartelijke groet aan U en jullie allen en wees Gode bevolen!     Ds Joke Berkhout

 Verhuisbericht:

 • Mevr. M.J. Schonewille is verhuisd van Prot. Gemeente te Groningen naar Zonnedauw  in Nieuwlande.

Info over enkele goede doelen betreft de collecten komende periode:
Stichting de Regenboog ( 22-8)

 • De stichting heeft als doel het ondersteunen en stimuleren van structurele kleinschalige ontwikkelingen in het Subkarpatische deel van Oekraïne door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen en knowhow.
  De stichting zet zich in de eerste plaats in voor het opvangen van wees- en achtergelaten  kinderen in FTCH’s (Family Type Children Homes), een in de Oekraïense wetgeving vastgelegde en geprefereerde kleinschalige vorm van kinderopvang.
  De FTCH’s zijn open voor alle kinderen ongeacht hun afkomst of achtergrond.
  De Stichting steunt daarnaast lokale kleinschalige initiatieven met micro-kredieten (kleine leningen), waarbij over de contractperiode een percentage van de winst wordt afgedragen ter ondersteuning van de FTCH’s.
  De bestuursleden van Stichting De Regenboog en de ouders van de FTCH’s doen hun werk geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus. De hulp wordt geboden aan mensen ongeacht ras, geloof, ideologische of politieke achtergrond.

  “…een boog in de wolken als teken van trouw”

Ziekenpastoraat UMCG

 • Jaren geleden hebben de predikanten in het UMCG aan de toenmalige Hervormde Gemeenten en de Gereformeerde Kerk laten weten te weinig tijd te hebben om hun taak goed te vervullen. Het aantal beschikbare uren volstaat voor een streekziekenhuis, maar niet voor een academisch ziekenhuis waar veel ernstige patiënten worden opgenomen, die soms ingrijpende behandelingen moeten ondergaan. De levensvraag wordt juist dan steeds indringender gesteld. Een groeiende groep patiënten heeft geen kerkelijke binding meer, maar tijdens hun ziekenhuisopname worstelen zij met geloofsvragen. Ook neemt de begeleiding van de familie veel tijd in beslag. De plaatselijke predikant is veelal, soms door de grote afstand, minder goed bereikbaar. Er wordt dus een steeds groter beroep gedaan op de geestelijk verzorgers van het ziekenhuis. De kerken hebben toen besloten om een uitbreiding van het aantal uren voor haar rekening te nemen. Zij hebben een werkgroep opgericht die als taak heeft gelden te verzamelen om die gedeeltelijke  arbeidsplaats te bekostigen. De werkgroep is een classicale werkgroep van de classis Groningen-Drenthe.
  Jaarlijks stuurt de werkgroep een oproep aan alle kerken in het verzorgingsgebied van het UMCG met het verzoek om een geldelijke bijdrage. Veel kerken uit het verzorgingsgebied geven gehoor aan de oproep en houden een collecte of geven een gift. Ook van particulieren worden giften ontvangen. Deze actie wordt door de ziekenhuispredikanten, en natuurlijk door uw diaconie, van harte aanbevolen.

Op reis!

 • Stel dat je een droomreis wint
  waar wil je dan graag heen
  wie kies je uit om mee te gaan
  of vraag je iedereen
  en zou je willen rijden, varen
  vliegen als het kon
  wat zou je leren, zou je zien
  voorbij de horizon

  God zei: Mozes, luister goed
  het is de hoogste tijd
  dat Ik het volk van Israël
  van slavernij bevrijd
  Egypte moet hen laten gaan
  neem jij ze bij de hand
  en maak met hen die grote reis
  naar het beloofde land

  Op reis, op reis…..
  daar gaan we, hand in hand
  met dat ene doel voor ogen
  op naar het beloofde land
  op reis, op reis
  met dat ene doel in zicht
  al is het soms wat donker
  aan het einde brandt Zijn licht

  De één gaat reizen als het kan
  de ander als het moet
  Maria ging per ezeltje
  en Jozef ging te voet
  de wijzen reisden per kameel
  leert hun geschiedenis
  en Paulus stapte op de boot
  en Jona ging per vis
  Op reis, op reis….

  Het leven is een lange reis
  soms prachtig en soms naar
  soms lijkt het als vanzelf te gaan
  maar soms ook is het zwaar
  langs bergen en door dalen heen
  soms voelt het warm, soms koud
  maar God gaat altijd met je mee
  omdat Hij van je houdt
  Op reis, op reis…. (2x)

  Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.