Kerkbode 11

 

Geboortebericht

 • Dankbaar en blij maken Sebastiaan en Anita Borst de geboorte bekend van hun dochter Mariëlla Sarah. Zij zag het levenslicht op 25 mei. Op het geboortekaartje dat ik kreeg, staan ook de betekenisvolle woorden: ‘Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol en Ik houd zo veel van je’. (Dit is een verwijzing naar de eerste helft van Jes. 43: 4). Wij feliciteren het ouderpaar van harte met deze vierde dochter en we betrekken natuurlijk ook de oudere zusjes in onze gelukwensen. Nog een extra speelkameraadje over een poosje!Gods liefde moge jullie alle zes omstralen en tot sterkte zijn.                                                                          JTvB

Verhuisd binnen kerkelijke gemeente:

 • Begin juni verhuisde mevrouw Marie Ham-Wachtmeester naar woonzorgcentrum Beatrix. Met Pinksteren was zij nog eenmaal bij ons in de kerk en bij dat feit hebben we toen even stilgestaan. Ook vanaf deze plaats in de kerkbode wensen we mevrouw Ham een heel goede en prettige tijd in ‘Beatrix’ toe; gelukkig is zij daar echt niet de enige die uit Nieuwlande en onze gemeente afkomstig is. God zegene en behoede U ook daar!                                                            JTvB

Groet

 • Met ook nu een heel hartelijke groet aan jullie allen en een felicitatie voor hen die de vlag recent konden uithangen! Of anders nog even volhouden en hopelijk daarna ook een succesvolle afsluiting.

                                                          Ds Joke Berkhout

Nieuwsbrief van familie Mager,

 • Eens in de zoveel tijd krijgen we een nieuwsbrief van de fam. Mager uit Rwanda. Dit is omdat we de familie jaarlijks ondersteunen. De werkzaamheden van de familie kunnen we volgen door middel van deze nieuwsbrieven die zoveel mogelijk o de site van onze kerk worden geplaatst onder het kopje van de diaconie.
  Zo krijgen we een beetje een idee van het leven daar. Als u dit nu leuk vind ga dan eens een kijkje nemen op de site. Als het meezit komen ze voor gezinsuitbreiding in augustus naar Nederland. Ze gaan dus een spannende, maar mooie tijd tegemoet!

In Memoriam

 • We gedenken Johan Pieter Stoevelaar; hij overleed, in vrede, op 2 juni 2021, kort voor zijn 73ste verjaardag. In een liefdevol en gelukkig huwelijk was hij meer dan 50 jaar verbonden met Janny Booij. Zij mochten drie kinderen ontvangen en later kwamen daar nog zeven kleinkinderen bij. Piet groeide op in De Krim, als jongste van vijf broers.
  Al vroeg leerde hij Janny kennen en samen bouwden ze hun leven verder op. Als timmerman met gouden handen was hij altijd aan het werk. En menigeen heeft hij ergens mee kunnen helpen. Hij deed dat graag. Ook als het onze kerk betrof.
  Van het goede in zijn leven heeft hij echt genoten: zijn mooie, liefdevolle gezin, de sport (voetbal!), de familievakanties, en nog meer.
  De laatste tien jaren van zijn leven werden getekend door vele ziektes. Toch liet hij het hoofd niet hangen en vocht hij zich er steeds weer bovenop. En ging ‘gewoon’ weer door. Terugziend beschouwde Piet die laatste 10 jaar zelfs als de meest waardevolle tijd van zijn leven: bonustijd.
  Op de dag dat Piet 73 jaar zou zijn geworden, waren we nog eenmaal rondom hem bijeen, in het Yardenhuis in Fluitenberg. In de Bijbel lazen we en overdachten we een gedeelte uit Prediker 3: voor alles is een tijd.
  En we hoorden ook de woorden van Psalm 31: 16 ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’. Wát er ook wisselt en verandert in ons leven, al die ‘tijden’ dus, tot de stervenstijd aan toe   – we mogen weten dat God de Eeuwige is! Die in Zijn trouw Dezelfde blijft, de grond van ons bestaan, bron van goedertierenheid.
  Piet sprak zelf niet zoveel over God en zijn geloof, maar diep in zijn hart was er het vertrouwen dat God hem vast zou houden, en dat er nog een Toekomst op hem wachtte.
  We zullen Piet missen, deze man die bijzonder wás en dat zal blijven! En we bidden zijn allernaasten als ook anderen die Piet zo graag mochten, de vertroostende nabijheid en de kracht van de Allerhoogste toeLied 416: 3

  Ga met God en Hij zal met je zijn;
  in Zijn liefde je bewaren,
  in de dood je leven sparen.
  Ga met God en Hij zal met je zijn.

  Onder andere dit lied is ten gehore gebracht bij het afscheid van Piet.

  Ds. Joke Berkhout

Verslag van de kerkenraadsvergadering 27-05-2021

 • De voorzitter heet een ieder welkom. Ze leest een korte meditatie uit “Gaandeweg Hem tegemoet”, n.a.v. Handelingen 4: 13-20.
  Hierna gaat ze voor in gebed. Diverse op- en aanmerkingen worden besproken n.a.v. de notulen van de vorige vergadering. Als aanvulling op het zingen van het “Wilhelmus” op 4/5 mei wordt opgemerkt dat het “Wilhelmus ook na Koningsdag gezongen wordt in de kerk. De notulen worden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter. Bij de ingekomen stukken zitten geen bijzondere dingen.De eerste samenkomsten na de lock-down zijn inmiddels geweest. De opkomst valt nog een beetje tegen, er is zondags nog genoeg plek. Het opnemen voor het YouTube kanaal zal stoppen omdat de diensten weer in de kerk zullen plaatsvinden. De voorbereidingen voor de verkiezingen voor nieuwe ambtsdragers zullen gauw gaan beginnen, planning is om na de zomer hiermee aan de slag te gaan. Vanuit de diverse secties worden mededelingen gedaan. De pastorie heeft een opknapbeurt nodig, badkamer en toilet zijn aan vervanging toe. Plan van aanpak wordt hiervoor gemaakt.
  Zondagschool gaat ook weer beginnen op 30 mei evenals de oppasdienst.
  De volgende vergadering is 24 juni. De vergadering wordt afgesloten met gebed waarna de voorzitter ieder een wel thuis wenst.

Schoonmaakgroep:

 • Week 25: Ilona Benjamins
  Week 26: Hilda Dekker
  Week 27: Leonie Zuidema

Reserveringen

 • Er komen steeds meer versoepelingen en Nederland gaat steeds meer open. Gelukkig mag onze kerk ook weer open. Hopelijk mogen we op niet al te lange termijn weer zingen in de kerk en hoeven we niet meer zo ver uit elkaar te zitten. Voor nu is het nog steeds de bedoeling om vooraf te reserveren, zodat we het aantal bezoekers kunnen reguleren, maar ook omdat we dan weten wie wanneer in de kerk is geweest. Mocht er toch een uitbraak komen, dan kunnen we anderen waarschuwen. En denk niet: “Ik ga niet, want dan houd ik iemand anders zijn of haar plek bezet”. Tot nu toe zaten er minder mensen dan toegestaan was, dus schroom niet om te bellen en te komen naar Gods huis.
  Nu de kerk weer open is, hebben we besloten om te stoppen met de diensten te filmen en op onze website te zetten. Mocht u een cd wensen, dan kunt u contact opnemen met onze scriba Stefan Dunnink.( tel:340669)Namens de kerkenraad, Simone Benjamins

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.