Help Oekraïne

Vrijwilligers gezocht!

De komende week worden de eerste 150 vluchtelingen uit Oekraïne in Hoogeveen verwacht en waarschijnlijk de week daarna al de volgende groep van 150. Een enorme opgave voor de Gemeente Hoogeveen en de Hoogeveense gemeenschap.

Zoals woensdagavond al in de Hoogeveensche Courant was te lezen, is er een samenwerkingsverband ontstaan onder de naam “Gezamenlijke Oekraïne Initiatieven” (ofwel GOI) in Hoogeveen/De Wolden met als doel om de noodhulp aan de vluchtelingen zo goed mogelijk te stroomlijnen.

Als kerkelijke gemeenten vanuit de regio Hoogeveen willen we noodhulp geven aan de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Via het Diaconaal Platform Hoogeveen zijn alle kerken door GOI in de regio aangeschreven met het verzoek om per kerkelijke gemeente een coördinator aan te wijzen en te inventariseren wat er allemaal mogelijk is en wat we als gemeente kunnen betekenen.

Concreet betekent dit in de eerste plaats dat we willen vragen of er vrijwilligers zijn die willen helpen. Op de korte termijn hebben we mensen nodig die volgende week (vanaf 21 maart) al willen helpen met het klaar maken van opvanglocaties, dus opruimen, inrichten, huiselijk en gebruiksklaar maken.

Dan hebben we vrijwilligers nodig als de vluchtelingen komen. De behoefte zit vooral op het gebied van gastheer/gastdame en hand en spandiensten, maar dan geconcentreerd op de eerste uren (tot max drie dagen) van de opvang. Direct na opvang moeten er allerlei dingen geregeld worden zoals toewijzen van ruimte, uitleg omgeving, afhalen van vluchtelingenpakketten op het gemeentehuis, maar ook bijvoorbeeld de cateraar die komt moet worden opgevangen en begeleid. Daarna hebben we vrijwilligers nodig die elke dag aanwezig zijn en die vragen kunnen beantwoorden, de weg kunnen wijzen, activiteiten organiseren voor de kinderen, een luisterend oor kunnen bieden, de locatiemanager kunnen ondersteunen etc. Waar nodig vervoer van en naar zorg, registratie op het gemeentehuis en winkelcentrum.

Wat materieel nodig is: fietsen, computers, tv’s, servies, bestek, kopjes, glazen en pannen geschikt voor inductie.

Voor de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande is Janny Kleine het aanspreekpunt waar u zich als vrijwilliger kunt aanmelden: bruin.12@home.nl / 06-48213988. Wilt u de volgende gegevens dan door geven via een app of mail: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en waar u zich voor wilt inzetten (bijvoorbeeld inrichten locaties, gastheer/dame, hand en spandiensten of vervoer). Als u zich aangemeld heeft als vrijwilliger, krijgt u van Janny bericht wanneer er hulp nodig is en waar, dus NIET op eigen houtje naar een opvanglocatie gaan! We willen alles zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.