Collectemunten

Collectemunten

Het gebruik van collectemunten wordt van harte bij u aanbevolen. Er zijn daar verschillende goede redenen voor:

  • de kosten van het storten van cash geld bij de banken zijn behoorlijk hoog
  • de kerkrentmeester hoeft niet met veel geld over straat
  • de uitgave voor collectemunten kunt u opvoeren als aftrekpost bij uw jaarlijkse belastingaangifte
  • stelt u een vast bedrag beschikbaar voor de kerk voor enkele jaren, bijvoorbeeld voor Kerkbalans, collectemunten, gift voor de zondagsschool etc. bij elkaar opgeteld dan geldt voor de belastingdienst geen drempelbedrag voor deze giften. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de Kerkrentmeester.

De collectemunten kunnen gehaald worden bij:

Simone Benjamins, Meester van Goorweg 30, tel 350212.

U kunt de collectemunten, na ontvangst, per bank betalen op:

  • NL75RABO0377206970 t.n.v. de Diaconie

De volgende munten zijn verkrijgbaar:
€ 0,75: een zakje van 60 stuks kost € 45,00 (groen)
€ 1,25: een zakje van 40 stuks kost € 50,00 (blauw)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.