AVG

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse Evangelisatie Nieuwlande ( hierna te noemen P.E.N.)verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van de diensten van deze P.E.N. Wij maken gebruik van de volgende gegevens;

Uw voor- en achternaam
Uw geboortedatum
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig? De P.E.N.verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen.

Beveiliging en bewaartermijnen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen

P.E.N. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van P.E.N. worden algemene bezoekgegevens anoniem bijgehouden , waaronder  het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. P.E.N. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zijn  geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het mailadres van de scriba. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.