Aktie Kerkbalans 2022

Beste gemeenteleden,
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan voor de kerk van morgen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.
In verband met Corona zullen deze keer de enveloppen niet weer opgehaald worden. Maar wij hopen van harte dat u onze dorpskerk toch weer wilt blijven steunen. Daarom willen we u vragen of u uw bijdrage voor het jaar 2022 zou willen voortzetten met het bedrag dat u in het jaar 2021 ook hebt toegezegd.
Mocht u een ander bedrag willen geven, neem dan contact op met de financiële administratie. Of misschien, eenmalig, een extra gift doen? Deze kan rechtstreeks overgemaakt worden naar onderstaand banknummer o.v.v. “extra gift Kerkbalans 2022”.
Hartelijk dank voor Uw bijdrage!
Uw college van kerkrentmeesters.
Ronald en Antonette Verweij (Financ. adm. Prot. Ev. Nieuwlande)
( tel. 852494 of via email: kerkrentmeester_nieuwlande@outlook.com)
Rek.nr. NL58RABO0377201456 t.n.v. Protestantse Evangelisatie Nieuwlande.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.